TEZEYYÜN-ÜL EZHÂR


TEZEYYÜN-ÜL EZHÂR
Çiçeklerin tezeyyünü, ziynetlenmeleri

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.